This is Lite Plone Theme
Vi ste ovdje: Početak

NACIONALNA LISTA INDIKATORA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE SRBIJE

DPSIR framework

 

Čovekova životna sredina je skup prirodnih i stvorenih vrednosti čiji kompleksni međusobni odnosi čine okruženje, odnosno prostor i uslove za život. Zaštita životne sredine predstavlja skup aktivnosti i mera za sprečavanje zagađenja, smanjivanja i otklanjanja štete nanešene životnoj sredini i vraćanja žive i nežive prirode u stanje pre nastanka štete. U sistematskom monitoringu praćenja uzajamnog delovanja ovih procesa nastaje velika količina numeričkih podataka i indikatora kao reprezentativnih vrednosti koje su dobijene iz skupova tih podataka. Primer sistematizovanja indikatora prikazom uzajamnog dejstva ljudi i životne sredine, kojim se opisuje odnos između uzroka i posledice problema, razvijen je od strane Evropske agencije za životnu sredinu (EEA). Ovaj sistem je poznat kao DPSIR framework (D - Driving Forces, P – Pressures, S – State, I – Impact, R – Response). Primenom ove teorijsko metodološke osnove urađena je NACIONALNA LISTA INDIKATORA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE SRBIJE. Prevlačenjem kursora miša i klikom na odgovarajuću sliku (Pokretački faktori – Pritisci – Stanje – Uticaji – Reakcije društva) možete izabrati set indikatora kao okvir za integralnu procenu čovekove životne sredine u Srbiji.