This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори Индикатори - Стање

Индикатори - Стање

СТАЊЕ у животној средини је резултат притисака и исказује се физичким, хемијским, биолошким, естетским и другим индикаторима. Овим индикаторима се вреднује квалитет природних вредности: ваздуха, воде, земљишта, шума, геолошких ресурса, биљног и животиљског света. НАПОМЕНА: Мишем кликните на зелени крстић

    Тематска целина   Категорија   Период   Код инд. српски   Назив индикатора   Код инд. ЕУ   Аутор 
+ 1. Ваздух и климатске промене (3)
+ 10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину (1)
- 2. Воде (16)
Стање - С 2013 НЛИ 2.12 Индикатор потрошње кисеоника у површинским водама EEA CSI 019 SEPA
Стање - С 2013 НЛИ 2.13 Нутријенти у површинским и подземним водама EEA CSI 020 SEPA
Стање - С 2013 НЛИ 2.15 Serbian Water Quality Index (SWQI) Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2012 НЛИ 2.12 Индикатор потрошње кисеоника у површинским водама EEA CSI 019 SEPA
Стање - С 2012 НЛИ 2.15 Serbian Water Quality Index (SWQI) Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2012 НЛИ 2.13 Нутријенти у површинским и подземним водама EEA CSI 020 SEPA
Стање - С 2012 НЛИ 2.14 Индекс сапробности (SI) Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2015 НЛИ 2.12 Индикатор потрошње кисеоника у површинским водама EEA CSI 019 SEPA
Стање - С 2015 НЛИ 2.13 Нутријенти у површинским и подземним водама EEA CSI 020 SEPA
Стање - С 2015 НЛИ 2.15 Serbian Water Quality Index (SWQI) Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2014 НЛИ 2.12 Индикатор потрошње кисеоника у површинским водама EEA CSI 019 SEPA
Стање - С 2014 НЛИ 2.13 Нутријенти у површинским и подземним водама EEA CSI 020 SEPA
Стање - С 2014 НЛИ 2.15 Serbian Water Quality Index (SWQI) Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2016 НЛИ 2.12 Индикатор потрошње кисеоника у површинским водама EEA CSI 019 SEPA
Стање - С 2016 НЛИ 2.13 Нутријенти у површинским и подземним водама EEA CSI 020 SEPA
Стање - С 2016 НЛИ 2.15 Serbian Water Quality Index (SWQI) Нема еквивалент SEPA
+ 3. Природа и биолошка разноврсност (2)
+ 4. Земљиште (4)
+ 6. Бука (4)
+ 7. Нејонизујуће зрачење (2)
+ 8. Шумарство, лов и риболов (5)
- 9. Одрживо коришћење природних ресурса (5)
Стање - С 2017 НЛИ 9.56 Површине деградираног земљишта - Подиндикатор: Угрожености земљишта од хемијског загађења Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2017 НЛИ 9.56 Површине деградираног земљишта - Подиндикатор: Угроженост земљишта од клизишта Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2012 НЛИ 9.56 Површине деградираног земљишта Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2015 НЛИ 9.56 Површине деградираног земљишта - 7. Угроженост земљишта од хемијског загађења Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2015 НЛИ 9.56 Површине деградираног земљишта - 5. Угроженост земљишта од клизишта Нема еквивалент SEPA