This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори Индикатори - Стање

Индикатори - Стање

СТАЊЕ у животној средини је резултат притисака и исказује се физичким, хемијским, биолошким, естетским и другим индикаторима. Овим индикаторима се вреднује квалитет природних вредности: ваздуха, воде, земљишта, шума, геолошких ресурса, биљног и животиљског света. НАПОМЕНА: Мишем кликните на зелени крстић

    Тематска целина   Категорија   Период   Код инд. српски   Назив индикатора   Код инд. ЕУ   Аутор 
+ 1. Ваздух и климатске промене (3)
+ 10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину (1)
+ 2. Воде (19)
+ 3. Природа и биолошка разноврсност (2)
+ 4. Земљиште (5)
- 6. Бука (8)
Стање - С 2018 НЛИ 6.40 Укупни индикатор буке Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2018 НЛИ 6.41 Индикатир ноћне буке Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2019 НЛИ 6.40 Укупни индикатор буке Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2019 НЛИ 6.41 Индикатир ноћне буке Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2016 НЛИ 6.40 Укупни индикатор буке Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2016 НЛИ 6.41 Индикатор ноћне буке Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2015 НЛИ 6.40 Укупни индикатор буке Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2015 НЛИ 6.41 Индикатор ноћне буке Нема еквивалент SEPA
+ 7. Нејонизујуће зрачење (4)
+ 8. Шумарство, лов и риболов (5)
+ 9. Одрживо коришћење природних ресурса (6)