This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори Индикатори - Стање

Индикатори - Стање

СТАЊЕ у животној средини је резултат притисака и исказује се физичким, хемијским, биолошким, естетским и другим индикаторима. Овим индикаторима се вреднује квалитет природних вредности: ваздуха, воде, земљишта, шума, геолошких ресурса, биљног и животиљског света. НАПОМЕНА: Мишем кликните на зелени крстић

    Тематска целина   Категорија   Период   Код инд. српски   Назив индикатора   Код инд. ЕУ   Аутор 
+ 1. Ваздух и климатске промене (3)
+ 10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину (1)
+ 2. Воде (28)
- 3. Природа и биолошка разноврсност (2)
Стање - С 2013 НЛИ 3.25 Диверзитет врста EEA CSI 009 SEPA
Стање - С 2013 НЛИ 3.26 Шуме: мртво дрво EEA SEBI 018 SEPA
+ 4. Земљиште (9)
+ 6. Бука (8)
- 7. Нејонизујуће зрачење (4)
Стање - С 2018 НЛИ 7.42 Извори нејонизујућег зрачења од посебног интереса Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2019 НЛИ 7.42 Извори нејонизујућег зрачења од посебног интереса Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2016 НЛИ 7.42 Извори нејонизујућег зрачења од посебног интереса Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2015 НЛИ 7.42 Извори нејонизујућег зрачења од посебног интереса Нема еквивалент SEPA
+ 8. Шумарство, лов и риболов (5)
- 9. Одрживо коришћење природних ресурса (10)
Стање - С 2019 НЛИ 9.56 Површине деградираног земљишта - Подиндикатор: Угрожености земљишта од хемијског загађења Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2017 НЛИ 9.56 Површине деградираног земљишта - Подиндикатор: Угрожености земљишта од хемијског загађења Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2017 НЛИ 9.56 Површине деградираног земљишта - Подиндикатор: Угроженост земљишта од клизишта Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2020 НЛИ 9.56 Површине деградираног земљишта - Подиндикатор: Угрожености земљишта од хемијског загађења Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2021 НЛИ 9.56 Површине деградираног земљишта - Подиндикатор: Угрожености земљишта од хемијског загађења Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2022 НЛИ 9.56 Површине деградираног земљишта Подиндикатор: Угрожености земљишта од хемијског загађења Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2018 НЛИ 9.56 Површине деградираног земљишта – Подиндикатор: Угрожености земљишта од хемијског загађења Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2012 НЛИ 9.56 Површине деградираног земљишта Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2015 НЛИ 9.56 Површине деградираног земљишта - 7. Угроженост земљишта од хемијског загађења Нема еквивалент SEPA
Стање - С 2015 НЛИ 9.56 Површине деградираног земљишта - 5. Угроженост земљишта од клизишта Нема еквивалент SEPA