This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори Индикатори - Притисци

Индикатори - Притисци

ПРИТИСЦИ у животној средини проистичу из покретачких фактора, привредних активности и фактора који представљају резултат у задовољавању потреба друштвене заједнице. Ови притисци здружено представљају последицу укупног процеса производње и потрошње у друштву, а могу се поделити у три основне групе: (1) прекомерна употреба природних ресурса, (2) промена у намени коришћења земљишта и (3) емисије опасних и штетних материја и хемикалија у ваздух, воду и земљиште. НАПОМЕНА: Мишем кликните на зелени крстић

Тематска целина Категорија Период Код инд. српски Назив индикатора Код инд. ЕУ Аутор

View as static table