This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори Индикатори - Реакције друштва

Индикатори - Реакције друштва

РЕАКЦИЈЕ ДРУШТВА су одговори креатора политике на нежељене утицаје у економској и социјалној сфери, али и у свим међуодносима на путу од покретачких фактора, притисака, стања и утицаја. Реакција друштва на покретачки фактор саобраћај је политика у промени начина превоза, прелаз са приватних аутомобила на јавни градски превоз. Реакције друштва на притисак емисије загађујућих материја у ваздух је доношење регулативе у вези дозвољеног нивоа азотних оксида у издувним гасовима мотора са унутрашњим сагоревањем. НАПОМЕНА: Мишем кликните на зелени крстић

    Тематска целина   Категорија   Период   Код инд. српски   Назив индикатора   Код инд. ЕУ   Аутор 
+ 10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину (10)
+ 12. Субјекти система заштите животне средине (14)
- 3. Природа и биолошка разноврсност (1)
Реакције друштва - Р 2013 НЛИ 3.24 Заштићена подручја EEA CSI 007 SEPA
- 8. Шумарство, лов и риболов (1)
Реакције друштва - Р 2013 НЛИ 8.49 Производња у аквакултури, порибљавање и акциденти у риболовним водама EEA CSI 033 SEPA
- 9. Одрживо коришћење природних ресурса (6)
Реакције друштва - Р 2013 НЛИ 9.53 Губици воде Нема еквивалент SEPA
Реакције друштва - Р 2018 НЛИ 9.53 Губици воде Нема еквивалент SEPA
Реакције друштва - Р 2011 НЛИ 9.53 Губици воде Нема еквивалент SEPA
Реакције друштва - Р 2015 НЛИ 9.53 Губици воде Нема еквивалент SEPA
Реакције друштва - Р 2014 НЛИ 9.53 Губици воде Нема еквивалент SEPA
Реакције друштва - Р 2016 НЛИ 9.53 Губици воде Нема еквивалент SEPA