This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори 12. Субјекти система заштите животне средине

12. Субјекти система заштите животне средине

Назив индикатора:

Међународне финансијске помоћи

Категорија индикатора:

Реакције друштва - Р

Тематска целина:

12. Субјекти система заштите животне средине

Код српски:

НЛИ 12.81

Код ЕУ:

Нема еквивалент

Дефиниција индикатора:

Индикатор приказује међународне финансијске помоћи - донације и кредите за секторе Заштита животне средине и Водоснабдевање и санација отпада.

 

Подиндикатори:

  1. Укупне међународне помоћи за секторе Заштита животне средине и Водоснабдевање и санација отпада (донације и кредите).
  2. Процентуално учешће међународне помоћи за секторе Заштита животне средине и Водоснабдевање и санација отпада у односу на укупне међународне помоћи Републици Србији.
  3. Процентуално учешће међународне помоћи за секторе Заштита животне средине и Водоснабдевање и санација отпада у односу на бруто домаћи производ (БДП).
  4. Укупне међународне помоћи за секторе Заштита животне средине и Водоснабдевање и санација отпада по развојним партнерима.

Период индикатора:

2016

Кључна порука:

1)     Укупне међународне финансијске помоћи за секторе Заштита животне средине и Водоснабдевање и санација отпада су за 2016. годину процењене на 3.150 милиона динара (0,07 % БДП) ), а донације су процењене на 2.669 милиона динара (0,06 % БДП);

2)     Највећи донатор је Европска унија са 1.856 милиона динара.

Оцена:

Према проценама ИСДАКОН базе података Министарства финансија, процењене вредности укупне међународне финансијске помоћи за секторе Заштита животне средине и Водоснабдевање и санација отпада, у 2016. години износе 3.149,88 милиона динара. Од тога су за сектор заштите животне средине донације 2.484,75 милиона динара, а кредити 310,16 милиона динара. За сектор водоснабдевања и санацију отпада донације износе 183,90 милиона динара, а кредити 171,07 милиона динара (Слика 1).

Изражено кроз бруто домаћи производ, вредност укупне међународне финансијске помоћи је 0,07 % БДП, а донације износе 0,06 % БДП (Слика 2). У односу на укупне међународне финансијске помоћи Републици Србији, укупна средства за секторе Заштита животне средине и Водоснабдевање и санација отпада у 2016. години износе 2,46 % (Слика 163).

У 2016. години највећи донатори за сектор Заштита животне средине су Европска унија, са донацијама од 1453,91 милиона динара и Краљевина Шведска са 222,39 милиона динара, а за сектор Водоснабдевање и санација отпада Јапан са 134,80 милиона динара и Савезна Република Немачка са 30,76 милиона динара (Слика 164).


Слика 1. Процена реализације укупне међународне финансијске помоћи за секторе: Заштита животне средине и Водоснабдевање и санација отпада


Слика 2. Међународне финансијске помоћи за Заштиту животне средине и Водоснабдевање и санација отпада, изражено у % БДП


Слика 3. Укупне финансијске помоћи за Заштиту животне средине и Водоснабдевање и санација отпада у односу на укупне финансијске помоћи Републици Србији (у %)


Слика 4. Највећи донатори за секторе Заштита животне средине и Водоснабдевање и санација отпада

Методологија индикатора:

Подаци се преузимају из ИСДАКОН база података Министарства финансија и прерачунавају за потребе индикатора.

Аутор:

SEPA

Повезани индикатори:

12.77. Издаци из буџета

12.78. Инвестиције и текући издаци

12.79. Приходи од накнада и такси

12.80. Средства за субвенције и друге подстицајне мере