This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори Индикатори - све

Индикатори - све

НАПОМЕНА: Мишем кликните на зелени крстић

    Тематска целина   Категорија   Период   Код инд. српски   Назив индикатора   Код инд. ЕУ   Аутор 
+ 1. Ваздух и климатске промене (12)
+ 10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину (23)
+ 12. Субјекти система заштите животне средине (14)
+ 2. Воде (16)
+ 3. Природа и биолошка разноврсност (4)
+ 4. Земљиште (15)
+ 6. Бука (4)
+ 7. Нејонизујуће зрачење (2)
+ 8. Шумарство, лов и риболов (8)
+ 9. Одрживо коришћење природних ресурса (17)