This is Lite Plone Theme
Vi ste ovdje: Početak Pretraživanje indikatora IndikatoriLat Indikatori - Stanje

Indikatori - Stanje

STANJE u životnoj sredini je rezultat pritisaka i iskazuje se fizičkim, hemijskim, biološkim, estetskim i drugim indikatorima. Ovim indikatorima se vrednuje kvalitet prirodnih vrednosti: vazduha, vode, zemljišta, šuma, geoloških resursa, biljnog i životiljskog sveta. NAPOMENA: Mišem kliknite na zeleni krstić

    Tematska celina   Kategorija   Period   Kod ind. srpski   Naziv indikatora   Kod ind. EU   Autor 
+ 1. Vazduh i klimatske promene (3)
- 10. Privredni i društveni potencijali i aktivnosti od značaja za životnu sredinu (1)
Stanje - S 2012 NLI 10.75 Urbana naselja CLIM 034 SEPA
+ 2. Vode (19)
+ 3. Priroda i biološka raznovrsnost (2)
+ 4. Zemljište (4)
+ 6. Buka (8)
+ 7. Nejonizujuće zračenje (4)
- 8. Šumarstvo, lov i ribolov (5)
Stanje - S 2013 NLI 8.43 Površina, sastojine i tipovi šuma CLIM 034 SEPA
Stanje - S 2013 NLI 8.44 Šumske vrste Nema ekvivalent SEPA
Stanje - S 2013 NLI 8.45 Monitoring zdravstvenog stanja šuma Nema ekvivalent SEPA
Stanje - S 2013 NLI 8.47 Slatkovodne vrste Nema ekvivalent SEPA
Stanje - S 2013 NLI 8.50 Dinamika populacija glavnih lovnih vrsta Nema ekvivalent SEPA
+ 9. Održivo korišćenje prirodnih resursa (5)