This is Lite Plone Theme
Vi ste ovdje: Početak Pretraživanje indikatora IndikatoriLat IndikatorLat

IndikatorLat


find
Naziv indikatora:

naziv

Kategorija indikatora:

kat

Tematska celina:

tcel

Kod srpski:

codesr

Kod EU:

codeeu

Period indikatora:

per

graf1

tgraf1

graf2

tgraf2

graf3

tgraf3

graf4

tgarf4

graf5

tgraf5

Komentar:

kom

Autor:

aut

Povezani indikatori:

pol


celina = plominoDocument.getItem('tcel') return celina


At the top and at the bottom of the page

Ne

Ne

Ne

NeTrenutno nema predmeta u ovoj mapi.