This is Lite Plone Theme
Vi ste ovdje: Početak Pretraživanje indikatora IndikatoriLat Indikatori - sve

Indikatori - sve

NAPOMENA: Mišem kliknite na zeleni krstić

    Tematska celina   Kategorija   Period   Kod ind. srpski   Naziv indikatora   Kod ind. EU   Autor 
+ 1. Vazduh i klimatske promene (12)
+ 10. Privredni i društveni potencijali i aktivnosti od značaja za životnu sredinu (19)
+ 12. Subjekti zaštite životne sredine (10)
+ 2. Vode (16)
+ 3. Priroda i biološka raznovrsnost (4)
+ 4. Zemljište (11)
+ 6. Buka (4)
+ 7. Nejonizujuće zračenje (2)
+ 8. Šumarstvo, lov i ribolov (8)
- 9. Održivo korišćenje prirodnih resursa (16)
Stanje - S 2015 NLI 9.56 Površine degradiranog zemljišta - 7. Ugroženost zemljišta od hemijskog zagađenja Nema ekvivalent SEPA
Stanje - S 2015 NLI 9.56 Površine degradiranog zemljišta - 5. Ugroženost zemljišta od klizišta Nema ekvivalent SEPA
Pritisci - P 2015 NLI 9.51 Indeks eksploatacije vode (WEI) EEA SEBI 018 SEPA
Reakcije društva - R 2015 NLI 9.53 Gubici vode Nema ekvivalent SEPA
Pritisci - P 2014 NLI 9.51 Indeks eksploatacije vode (WEI) EEA CSI 018 SEPA
Reakcije društva - R 2014 NLI 9.53 Gubici vode Nema ekvivalent SEPA
Reakcije društva - R 2016 NLI 9.53 Gubici vode Nema ekvivalent SEPA
Pritisci - P 2016 NLI 9.51 Indeks eksploatacije vode (WEI) EEA CSI 018 SEPA
Pritisci - P 2012 NLI 9.51 Indeks eksploatacije vode (WEI) EEA SEBI 018 SEPA
Reakcije društva - R 2011 NLI 9.53 Gubici vode Nema ekvivalent SEPA
Pritisci - P 2013 NLI 9.51 Indeks eksploatacije vode (WEI) Nema ekvivalent SEPA
Reakcije društva - R 2013 NLI 9.53 Gubici vode Nema ekvivalent SEPA
Stanje - S 2017 NLI 9.56 Površine degradiranog zemljišta - Podindikator: Ugroženosti zemljišta od hemijskog zagađenja Nema ekvivalent SEPA
Stanje - S 2017 NLI 9.56 Površine degradiranog zemljišta - Podindikator: Ugroženost zemljišta od klizišta Nema ekvivalent SEPA
Pritisci - P 2013 NLI 9.57 Prirast i seča šuma SEBI 017 SEPA
Pokretački faktori - Pf 2013 NLI 9.58 Upravljanje šumama i potrošnja iz šuma Nema ekvivalent SEPA