This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак

НАЦИОНАЛНА ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СРБИЈЕ

DPSIR framework

 

Човекова животна средина је скуп природних и створених вредности чији комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот. Заштита животне средине представља скуп активности и мера за спречавање загађења, смањивања и отклањања штете нанешене животној средини и враћања живе и неживе природе у стање пре настанка штете. У систематском мониторингу праћења узајамног деловања ових процеса настаје велика количина  нумеричких података и индикатора као репрезентативних вредности које су добијене из скупова тих података. Пример систематизовања индикатора приказом узајамног дејства људи и животне средине, којим се описује однос између узрока и последице проблема, развијен је од стране Европске агенције за животну средину (EEA). Овај систем је познат као DPSIR framework (D - Driving Forces, P – Pressures, S – State, I – Impact, R – Response). Применом ове теоријско методолошке основе урађена  је НАЦИОНАЛНА ЛИСТА  ИНДИКАТОРА  ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  СРБИЈЕ. Превлачењем курсора миша и кликом  на одговарајућу слику (Покретачки фактори Притисци Стање Утицаји Реакције друштва) можете изабрати сет индикатора као оквир за интегралну процену човекове животне средине у Србији.