This is Lite Plone Theme
Налазите се овде: Почетак Претраживање индикатора Индикатори Индикатори - Притисци

Индикатори - Притисци

ПРИТИСЦИ у животној средини проистичу из покретачких фактора, привредних активности и фактора који представљају резултат у задовољавању потреба друштвене заједнице. Ови притисци здружено представљају последицу укупног процеса производње и потрошње у друштву, а могу се поделити у три основне групе: (1) прекомерна употреба природних ресурса, (2) промена у намени коришћења земљишта и (3) емисије опасних и штетних материја и хемикалија у ваздух, воду и земљиште. НАПОМЕНА: Мишем кликните на зелени крстић

    Тематска целина   Категорија   Период   Код инд. српски   Назив индикатора   Код инд. ЕУ   Аутор 
+ 1. Ваздух и климатске промене (1)
+ 10. Привредни и друштвени потенцијали и активности од значаја за животну средину (5)
+ 3. Природа и биолошка разноврсност (1)
+ 4. Земљиште (17)
+ 8. Шумарство, лов и риболов (2)
+ 9. Одрживо коришћење природних ресурса (11)