This is Lite Plone Theme
Vi ste ovdje: Početak Pretraživanje indikatora IndikatoriLat Indikatori - Pritisci

Indikatori - Pritisci

PRITISCI u životnoj sredini proističu iz pokretačkih faktora, privrednih aktivnosti i faktora koji predstavljaju rezultat u zadovoljavanju potreba društvene zajednice. Ovi pritisci združeno predstavljaju posledicu ukupnog procesa proizvodnje i potrošnje u društvu, a mogu se podeliti u tri osnovne grupe: (1) prekomerna upotreba prirodnih resursa, (2) promena u nameni korišćenja zemljišta i (3) emisije opasnih i štetnih materija i hemikalija u vazduh, vodu i zemljište. NAPOMENA: Mišem kliknite na zeleni krstić

    Tematska celina   Kategorija   Period   Kod ind. srpski   Naziv indikatora   Kod ind. EU   Autor 
- 1. Vazduh i klimatske promene (1)
Pritisci - P 2013 NLI 1.8 Emisija gasova sa efektom staklene bašte EEA CSI 010 SEPA
+ 10. Privredni i društveni potencijali i aktivnosti od značaja za životnu sredinu (5)
+ 3. Priroda i biološka raznovrsnost (1)
+ 4. Zemljište (8)
+ 8. Šumarstvo, lov i ribolov (2)
+ 9. Održivo korišćenje prirodnih resursa (6)