This is Lite Plone Theme
Vi ste ovdje: Početak Pretraživanje indikatora IndikatoriLat Indikatori - Stanje

Indikatori - Stanje

STANJE u životnoj sredini je rezultat pritisaka i iskazuje se fizičkim, hemijskim, biološkim, estetskim i drugim indikatorima. Ovim indikatorima se vrednuje kvalitet prirodnih vrednosti: vazduha, vode, zemljišta, šuma, geoloških resursa, biljnog i životiljskog sveta. NAPOMENA: Mišem kliknite na zeleni krstić

    Tematska celina   Kategorija   Period   Kod ind. srpski   Naziv indikatora   Kod ind. EU   Autor 
+ 1. Vazduh i klimatske promene (3)
+ 10. Privredni i društveni potencijali i aktivnosti od značaja za životnu sredinu (1)
+ 2. Vode (31)
+ 3. Priroda i biološka raznovrsnost (2)
+ 4. Zemljište (8)
+ 6. Buka (8)
+ 7. Nejonizujuće zračenje (4)
+ 8. Šumarstvo, lov i ribolov (5)
+ 9. Održivo korišćenje prirodnih resursa (9)