This is Lite Plone Theme
Vi ste ovdje: Početak Pretraživanje indikatora IndikatoriLat Indikatori - Stanje

Indikatori - Stanje

STANJE u životnoj sredini je rezultat pritisaka i iskazuje se fizičkim, hemijskim, biološkim, estetskim i drugim indikatorima. Ovim indikatorima se vrednuje kvalitet prirodnih vrednosti: vazduha, vode, zemljišta, šuma, geoloških resursa, biljnog i životiljskog sveta. NAPOMENA: Mišem kliknite na zeleni krstić

Tematska celina Kategorija Period Kod ind. srpski Naziv indikatora Kod ind. EU Autor

View as static table