This is Lite Plone Theme
Vi ste ovdje: Početak Pretraživanje indikatora IndikatoriLat Indikatori - Reakcije društva

Indikatori - Reakcije društva

REAKCIJE DRUŠTVA su odgovori kreatora politike na neželjene uticaje u ekonomskoj i socijalnoj sferi, ali i u svim međuodnosima na putu od pokretačkih faktora, pritisaka, stanja i uticaja. Reakcija društva na pokretački faktor saobraćaj je politika u promeni načina prevoza, prelaz sa privatnih automobila na javni gradski prevoz. Reakcije društva na pritisak emisije zagađujućih materija u vazduh je donošenje regulative u vezi dozvoljenog nivoa azotnih oksida u izduvnim gasovima motora sa unutrašnjim sagorevanjem. NAPOMENA: Mišem kliknite na zeleni krstić

Tematska celina Kategorija Period Kod ind. srpski Naziv indikatora Kod ind. EU Autor

View as static table