This is Lite Plone Theme
Vi ste ovdje: Početak Pretraživanje indikatora IndikatoriLat Indikatori - sve

Indikatori - sve

NAPOMENA: Mišem kliknite na zeleni krstić

    Tematska celina   Kategorija   Period   Kod ind. srpski   Naziv indikatora   Kod ind. EU   Autor 
+ 1. Vazduh i klimatske promene (12)
- 10. Privredni i društveni potencijali i aktivnosti od značaja za životnu sredinu (19)
Reakcije društva - R 2016 NLI 10.67 Područja pod organskom poljoprivredom Nema ekvivalent SEPA
Pritisci - P 2016 NLI 10.68 Potrošnja mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja Nema ekvivalent SEPA
Pritisci - P 2016 NLI 10.69 Navodnjavanje poljoprivrednih površina Nema ekvivalent SEPA
Reakcije društva - R 2016 NLI 10.60 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine SCP 033 - Number of organisations with registered environmental management systems according to EMAS and ISO 14001 SEPA
Pokretački faktori - Pf 2016 NLI 10.62 Ukupna potrošnja primarne energije po energentima EEA CSI 029 SEPA
Pokretački faktori - Pf 2016 NLI 10.63 Potrošnja finalne energije po sektorima EEA CSI 027 SEPA
Pokretački faktori - Pf 2016 NLI 10.74 Intenzitet turizma YIR01TO10 SEPA
Stanje - S 2012 NLI 10.75 Urbana naselja CLIM 034 SEPA
Pokretački faktori - Pf 2012 NLI 10.62 Ukupna potrošnja primarne energije po energentima EEA CSI 029 SEPA
Reakcije društva - R 2013 NLI 10.67 Područja pod organskom proizvodnjom EEA CSI 026 SEPA
Pritisci - P 2013 NLI 10.69 Navodnjavanje poljoprivrednih površina Nema ekvivalent SEPA
Pritisci - P 2012 NLI 10.68 Potrošnja mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja Nema ekvivalent SEPA
Pritisci - P 2013 NLI 10.70 Poljoprivredne olasti visoke prirodne vrednosti Nema ekvivalent SEPA
Reakcije društva - R 2016 NLI 10.65 Učešće obnovljivih izvora energije u bruto finalnoj potrošnji energije EEA CSI 028 SEPA
Pokretački faktori - Pf 2017 NLI 10.74 Intenzitet turizma Nema ekvivalent SEPA
Reakcije društva - R 2017 NLI 10.60 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine EEA CSI 033 SEPA
Reakcije društva - R 2016 NLI 10.64 Ukupni energetski intenzitet EEA CSI 028 SEPA
Pokretački faktori - Pf 2017 NLI 10.62 Ukupna potrošnja primarne energije po energentima EEA CSI 029 SEPA
Pokretački faktori - Pf 2017 NLI 10.63 Potrošnja finalne energije po sektorima EEA CSI 027 SEPA
+ 12. Subjekti zaštite životne sredine (10)
+ 2. Vode (16)
+ 3. Priroda i biološka raznovrsnost (4)
+ 4. Zemljište (11)
+ 6. Buka (4)
+ 7. Nejonizujuće zračenje (2)
+ 8. Šumarstvo, lov i ribolov (8)
+ 9. Održivo korišćenje prirodnih resursa (16)